Av. Albert Yüksel Yazdı; Modern Ceza Sisteminde Hukuk-Devlet İlişkisi Üzerine

Av. Albert Yüksel Yazdı; Modern Ceza Sisteminde Hukuk-Devlet İlişkisi Üzerine

Devlet, yasa ile yurttaş arasında “uygulanabilirlik alanı” diye tabir edilebilecek, meşruiyet zemini çağrışımı yapan ve bu temelde sahip olunan bir doğal hak engelleyicisi mi? Yurttaşlara yönelik birtakım sermaye gruplarının ortaya koyduğu yasaların oluşturucusu veya düzenleyicisi mi? Bu noktada burjuva hukukunu ve burjuvanın tekeller birliği olan devleti nasıl ilişkilendirmeliyiz? Devletin, bir bakıma yasa ile yurttaş arasında nereye konumlandırılacağı konusunda – özellikle hukukçular arasında – kafa karışıklığına sebep olan ve aslında daha soyut bir kategoride değerlendirilmesi gereken niteliğini açıkladıktan sonra, hak arayışında bir muhatap olup olmadığını ortaya koymak gerekmektedir.         Buraya eklenebilecek çok daha fazla soru olması bir yana, önümüze koyup somut...

Ayın Popüler Yazıları