Aralık 2019 – Toplumsal Dava Takvimi

Aralık 2019 – Toplumsal Dava Takvimi

2019 yılının Aralık ayında duruşması yapılacak toplumsal davaları derlediğimiz Toplumsal Dava Takvimini sizlerle paylaşıyoruz. Barış İçin Akademisyenler Hakkındaki Davalar Çarşamba, 4 Aralık  İstanbul 30. ACM Perşembe, 5 Aralık  Eskişehir 2. ACM Salı, 10 Aralık  İstanbul 26. ACM  İstanbul 36. ACM Çarşamba, 11 Aralık  Diyarbakır 10. ACM  İstanbul 26. ACM Çarşamba, 25 Aralık İstanbul 27. ACM Ayrıntılar için; https://www.barisicinakademisyenler.net/node/431 Barış İçin Akademisyenler Hakkındaki Davalar Dışındaki Toplumsal Davalar Av. Özgür Urfa / Cumhurbaşkanına Hakaret Davası İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi  – 03 Aralık 2019 Saat:09.30 Şule Çet Davası Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi  – 04 Aralık 2019 Saat:10.00 Av. Zeycan Balcı’yı Adliyede...

Av. Ece Özsaraç Yazdı; Benim Adım ‘Suriyeli’ Değil

Av. Ece Özsaraç Yazdı; Benim Adım ‘Suriyeli’ Değil

“Benim Adım ‘Suriyeli’ Değil[1]” Modern insan hakları hukukunun kurucu belgesi olan Evrensel İnsan Hakları Bildirisi (EİHB)[2], Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 10 Aralık 1948 tarihinde dünyaya ilan edildi. İki yıl sonra ise 10 Aralık, Dünya İnsan Hakları Günü kabul edildi ve devletlerin insan haklarına saygı gösterme, hakları koruma, teşvik etme ve ihlal etmeme yükümlülüklerini yerine getirmede ne aşamada olduğuna dikkat çekmek için bir vesile olarak takvimlere işlendi. Bildiri, dünya üzerindeki bütün insanların, sadece insan oldukları için doğuştan sahip oldukları asgari hakları Birleşmiş Milletler çatısı altında duyurarak devletlerin karşısında sahneye bireysel olarak insanı çıkardı. Her ne kadar tek başına bağlayıcı olmasa...

Av. Eren Gönen Yazdı; Hukuk Nedir?

Av. Eren Gönen Yazdı; Hukuk Nedir?

Türk Dil Kurumu’na göre hukuk kelimesi, “Toplumu düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü belirleyen yasaların bütünüdür”. Hukuk kavramı etimolojik köken olarak, Arapça “hak” kelimesinin çoğulu olarak dilimize geçmiştir. Arapçada “hak” kelimesinin çoğulu “ah’kak”tır. Hak ve hukuk kelimelerinin farklılığı, normatif bir yapı olarak hukukun, hukuk kuralının korunmaya değer içeriği olarak hak kavramına tanım olanağı sağlar. Gerek Almancadaki hukuk ve hak kavramının “recht” ile karşılanması, gerekse Fransızcadaki “droit” ve İtalyanca’daki “diritto” teknik anlamda bir çok karışıklığa yol açabilmektedir. İngilizcede de bizde olduğu gibi hak karşılığı olarak farklı bir kelime yani “right”, hukuk karşılığı olarak “law” kullanılmaktadır. Hukuk kavramının temel unsuru olan “hak” ise;...

Stj. Av. M. Akif Yıldırım Yazdı: Avukatların İşçileşmesi; İhmal Edilen Bir Tartışma

Stj. Av. M. Akif Yıldırım Yazdı: Avukatların İşçileşmesi; İhmal Edilen Bir Tartışma

Nitelikli emek gücünün işçileşmesi uzun sayılabilecek bir süredir işleyen bir süreç. Fakat avukatlar kısa süre öncesine kadar işçileşme akımından nasibini almamış, kendi özgün konumlarını belli oranda koruyabilmişti. Geldiğimiz noktada ise avukatların diğer nitelikli emek üreticileri gibi işçileşme sürecinin ileriki safhalarında olduğunu, işçi avukatlığın istisna olmaktan çıkarak kaide haline geldiğini söylemek mümkün. Toplum üzerindeki etkileri ve adalet sisteminin içerisindeki rolleri dikkate alındığında avukatların işçileşmesi diğer nitelikli emek üreticilerinden farklı bir öznelliğe sahip. Avukatların işçileşme süreci, bu sürece ilişkin politik müdahale imkanları ve yöntemleri gibi başlıkların daha fazla tartışılması ihtiyacı fazlasıyla hissediliyor.  Avukatların işçileşme sürecini incelemek birkaç açıdan gereklidir. Avukatların içinde bulundukları...

Hukuk Öğrencisi Buse Sezen Yazdı; Bir İnsan Hakkı Olarak Adil Yargılanma Hakkı

Hukuk Öğrencisi Buse Sezen Yazdı; Bir İnsan Hakkı Olarak Adil Yargılanma Hakkı

Adil Yargılanma Hakkı Nedir? Adil Yargılanma Hakkı AİHS 6. maddesinde herkesin davasının, medeni hak ve yükümlülükleriyle ilgili uyuşmazlıklar ya da cezai alanda kendisine yöneltilen suçlamaların esası konusunda karar verecek olan, yasayla kurulmuş, bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından, kamuya açık olarak ve makul bir süre içinde görülmesini isteme hakkı olarak tanımlanmaktadır. Karar alenî olarak verilir. Ancak, demokratik bir toplum içinde ahlak, kamu düzeni veya ulusal güvenlik yararına, küçüklerin çıkarları veya bir davaya taraf olanların özel hayatlarının gizliliği gerektirdiğinde veyahut aleniyetin Adil Yargılanmaya zarar verebileceği kimi özel durumlarda ve mahkemece bunun kaçınılmaz olarak değerlendirildiği ölçüde, duruşma salonu tüm dava süresince veya...

Av.Diren C. Şen Yazdı;Kadın Katillerine İndirim, Kadının Meşru Müdafaasına Ceza Varken Kadınlar Ne Yapsın?

Av.Diren C. Şen Yazdı;Kadın Katillerine İndirim, Kadının Meşru Müdafaasına Ceza Varken Kadınlar Ne Yapsın?

Bu yazı bir miktar yine Hukuk Ötesi’ne yazdığım ‘Hayatın Olağan Akışı’ başlıklı yazının kaldığı yerden devam etme niyeti taşıyor. İlk yazıdan sonraki en önemli gelişmelerden biri 21.10.2019 ‘da Emine Bulut davası kararıydı. Bu davanın iddianamesi, katil hakkında ‘canavarca hisle tasarlayarak öldürmek’ suçlamasıyla bir ceza talep ederken, Kırıkkale 1.Ağır Ceza Mahkemesi heyeti aynı kanaatte olmayacak ki, tasarlama ve canavarca his kısmına kararında yer vermedi. Oysa Emine Bulut’un katili Fedai Varan’ın bu cinayeti tasarladığını, Emine Bulut’un Süleyman Soylu’nun açıklamasının aksine defalarca polise başvurduğu ve koruma talep ettiğini cümle alem biliyordu. Sadece ortada tutanak altına alınmış bir başvuru yoktu. Gerek görgü tanıkları, gerek...

Röportaj: Anadolu Üniversitesinde, Bilim İnsanları Atanan İdareciler Tarafından Tasfiye Ediliyor!

Röportaj: Anadolu Üniversitesinde, Bilim İnsanları Atanan İdareciler Tarafından Tasfiye Ediliyor!

Değerli hocalarımız Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Ana Bilim Dalından Dr. Melike Belkıs Aydın ile Ceza ve Ceza Muhakemesi Ana Bilim Dalından Dr. Barış Işık, Anadolu Üniversitesi “Hukuk” Fakültesi’nde dekan vekili Prof. Dr. Hüseyin Özcan aynı zamanda bölüm başkanı sıfatı ile çift oy kullanarak akademisyenlerin işlerine bilgileri dışında, tebligat yapılmadan hukuksuz bir şekilde son verilmişti. Gerekçeler ise adalet için mücadele edecek hukukçular yetiştirmesi beklenen hukuk fakültesinde hukuksuzluğun geldiği nokta bakımından çok çarpıcı. Hocalarımızın, baronun sempozyumuna katılmak, ihraç edilen öğretim görevlileri ile görüşmek, sendikal faaliyetleri sosyal medyadan paylaşmak ve toplumsal cinsiyet eşitliği çalışması yapmak vb gibi anayasa ile güvence altına alınan çeşitli faaliyetleri gerekçe gösterilerek...

Hukuk Öğrencisi Ahmet Yiğit Yazdı; Don Kişot’tan Yeşil Pasaporta

Hukuk Öğrencisi Ahmet Yiğit Yazdı; Don Kişot’tan Yeşil Pasaporta

Sanıyoruz ki Don Kişot’u tanımayan yoktur. Okumamış olsak da illa bir fikrimiz vardır. Biz yine de kitabın edebi değerini dışarıda tutarak, neticede işin o kısmı üstümüze vazife değildir, kendisini kısaca tanıtalım. Kahramanımız, hayal dünyasında yaşayan ve Orta çağ şövalyelerine öykünen bir maceraperesttir. Hayali aşkı Dulcinea’nın peşinde yine hayali olan düşmanlarıyla amansız savaşlar veren ve zaferleri ile yenilgileri başa baş giden bir yiğittir kendisi. İyi ama bunun yeşil pasaportla ilgisi nedir? Bunların hukukla aynı bağlamda bulunabilmesi nasıl mümkündür? Gündemi uzun süre meşgul eden Yargı Reformu Paketini ve paket açıklanırken kaydedilen görüntüleri anımsatırsak; eminim ki bu sorular kısmen cevaplanmış olacaktır, geri kalan...

Hukuk Öğrencisi Yılmaz  Enginyürek Yazdı; İntiharların Faili: Devlet

Hukuk Öğrencisi Yılmaz Enginyürek Yazdı; İntiharların Faili: Devlet

Son dönemlerde memleketin farklı yerlerinde siyanür içerek intihar eden vatandaşlarımız… Çocukları ısınsın diye saç kurutma makinesini açıp başka bir odada intihar eden anne… Oğluna pantolon alamadığı için intihar eden baba… Vergisini, faturasını ödeyemediği, ihtiyaçlarını karşılayamadığı veya iş bulamadığı için belediye önlerinde, Meclis önünde kendini yakan insanlar…Daha önlerinde bekleyen belirsiz dakika, saat, gün varken bunu neden yaptılar? Acaba bu belirsizlikten vazmı geçtiler yoksa bu belirsizliği red mi ettiler? Aslında bakacak olursanız bu da belirsiz kalacak… Anayasa madde 17 “Herkes; yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir.” diyor;  keza ilgili maddenin düzenlediği değer, Ceza Kanunumuzca gerek ötenazinin yasaklanması yani...

Aralık 2019 / Toplumsal Dava Takvimi

Aralık 2019 / Toplumsal Dava Takvimi

2019 yılının Aralık ayında duruşması yapılacak toplumsal davaları derlediğimiz Toplumsal Dava Takvimini sizlerle paylaşıyoruz. Barış İçin Akademisyenler Hakkındaki Davalar Çarşamba, 4 Aralık  İstanbul 30. ACM Perşembe, 5 Aralık  Eskişehir 2. ACM Salı, 10 Aralık  İstanbul 26. ACM  İstanbul 36. ACM Çarşamba, 11 Aralık  Diyarbakır 10. ACM  İstanbul 26. ACM Çarşamba, 25 Aralık İstanbul 27. ACM Ayrıntılar için; https://www.barisicinakademisyenler.net/node/431 Barış İçin Akademisyenler Hakkındaki Davalar Dışındaki Toplumsal Davalar Av. Özgür Urfa / Cumhurbaşkanına Hakaret Davası İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi  – 03 Aralık 2019 Saat:09.30 Şule Çet Davası Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi  – 04 Aralık 2019 Saat:10.00 Av. Zeycan Balcı’yı Adliyede...

Hukuk Öğrencisi Buse Sezen Yazdı; Tahir Elçisiz Geçen Dört Yıl Ve Karartılan DNA İzi

Hukuk Öğrencisi Buse Sezen Yazdı; Tahir Elçisiz Geçen Dört Yıl Ve Karartılan DNA İzi

“alnını / dağ ateşiyle ısıtan / yüzünü / kanla yıkayan dostum / senin uyurken dudağinda gülümseyen bordo gül / benim kalbimi harmanlayan isyan olsun / şimdi dingin gövdende / uğultuyla büyüyen sessizlik / birgün benim elimde / patlamaya sabırsız mavzer olsun“ Tahir Elçi’siz 4 yıl geçti. Tahir Elçi, 1993’te evlerin yakıldığı, yüzlerce kişinin göçe zorlandığı Lice katliamında öldürülen 16 kişinin avukatıydı. Aynı yıl Diyarbakır’da gözaltına alınan, günlerce gözaltında işkence gören ve aylarca tutuklu kalan,  insan hakları savunucusu 19 avukattan biriydi. 1994’te aynı anda bombalanan Kuşkonar ve Koçağılı köylerinde öldürülen 38 canın avukatıydı. 2004’te Mardin Kızıltepe’de babası Ahmet Kaymaz’la birlikte polisler...

Av. Ayhan Erdoğan Yazdı; Yargı Reform Paketi

Av. Ayhan Erdoğan Yazdı; Yargı Reform Paketi

Anayasaya Aykırılık Sorunu Ve CMK 206 ve 230 Maddelerine Aykırılık Yargı reformunun ana teması yargılama faaliyetinin tarihsel ve geçmiş süreçlerinden kopartılarak ceza yargılamasını hukuk mahkemesi usulüne çevrilerek yazılı usüle çevirme çabası olarak görülmektedir.  Ayrıca paket anayasaya aykırılık içermekte bir polis devletini meşrulaştırmaktadır. Yargılamada tarihsel olarak dayanılan tez, anti tez, sentez üçlüsünden önceleri tez/sav makamı olan  Savcılık asliye ceza mahkemelerinden çıkartılmış sonra anti tez olan savunma makamının da bu Reform denilen paketle basit yargılama usulü denilen yeni yargılama usulünde dilekçe yazan arzuhalci konumuna getirilerek yargılama dışına çıkartılmasını içermesidir. Dahası yargı kararları üzerinde içişlerinin yani güvenlik güçlerinin kararı takdir ve uygulama özerkliğinin...

Stj. Av. Zübeyde Arslan Yazdı; Stajyer Avukatlar Neyle Yaşar?

Stj. Av. Zübeyde Arslan Yazdı; Stajyer Avukatlar Neyle Yaşar?

Ülkemizde avukatlık mesleğini yapmak isteyen kişiler, hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra bünyesinde bulunmak istedikleri baroya avukatlık stajı için başvurarak avukatlığa ilk adımlarını atmaktadır. Stajyer avukatlar, mesleğin ciddi sorunlarıyla, mesleğin en başında staj aşamasındayken tanışmaktadır. Gençliğin en büyük problemi olan “geleceksizlik” sorununun, bir stajyer avukatın peşini bu dönemde de bıraktığı söylenemez. Staj sürecinin mesleki bir eğitim süreci olarak tartışılıp geliştirilmesini ümit ederken, bugün, özellikle maddi konular üzerinde yoğunlaşan sorunları tartışmak ve çözüm üretmek zorunluluğu doğmuştur. Staj başlatmak için toplanması zorunlu olan birçok evrak bulunmaktadır. Bunlar hazırlanıp baroya başvurulduğu zaman, evraklara ek olarak stajın yapılacağı baroya göre tutarı değişebilen kayıt parası istenmektedir...

Av.Özgür Urfa Yazdı;Sosyal Medya Paylaşımları Sebebiyle Yürütülen Soruşturma Ve Davalardaki Usulsüzlükler

Av.Özgür Urfa Yazdı;Sosyal Medya Paylaşımları Sebebiyle Yürütülen Soruşturma Ve Davalardaki Usulsüzlükler

Ülkemizde siyasi iktidara ve onun her türlü politikalarına ilişkin yazılı, sözlü, bireysel ya da toplu ifade özgürlüğü kullanımı suç olarak nitelendiriliyor, soruşturma ve davalara konu ediliyor, tutuklamalar ve cezalarla sonuçlanıyor. Evrensel hukuk kurallarının düşünce ve ifade özgürlüğü kullanımına ilişkin tüm mevzuat düzenlemeleri ve uygulamaları tepe taklak edilerek tersinden uygulanıyor. Evrensel hukuk kuralları ve içtihatlar siyasilerin/iktidar sahiplerinin daha geniş, sert, sarsıcı, şoke edici şekilde eleştirilmesine cevaz verirken, ülkemizde iktidar sahiplerini eleştirmek suç ancak siyasilerin vatandaşlara ya da muhalif oluşumlara/kişilere karşı her türlü davranışları ise ifade özgürlüğü olarak nitelendiriliyor. Siyasi konularda iktidarın uygulamalarını eleştiren paylaşımlar yapanların  evleri basılarak gözaltına alınıyor. Barış talebini...

Vedat Aydemir Yazdı; Sovyet Deneyinden Hukuk Dersleri – I

Vedat Aydemir Yazdı; Sovyet Deneyinden Hukuk Dersleri – I

Bundan tam 102 yıl önce hemen yanı başımızda o güne kadar eşi görülmedik bir devrim gerçekleşti. Dünyayı ve toplumsal hafızamızı geri dönüşsüz olarak değiştiren ve dünyayı sarsan Ekim Devrimi; açlık, yoksulluk ve savaşla büyük acılar çekmiş Rus işçi ve emekçilerinin Bolşevik Partinin önderliğinde ağır ellerini toprağa basıp doğrulduğu ve tarihin ilk işçi – köylü devletinin kurulduğu gündür. Ekim Devrimi sonrası insanlık büyük atılımlara imza atmış,  işçi ve emekçiler sadece Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğinde değil kapitalist ülkelerde de o güne kadar sahip olmadıkları birçok hak elde etmiştir. Ne acı ki insanlığın ileriye doğru yapmış olduğu bu büyük atılımın önü 1991 tarihinde...

Av. Hülya Yalçın Yazdı; Adaletsizliğe Mahkûm Değiliz!

Av. Hülya Yalçın Yazdı; Adaletsizliğe Mahkûm Değiliz!

İlgilenenler, hatta yakın ilgisi olmayanlar da bilir ki yıllardır ülkemizde bir “Hayvanları Koruma Kanunu” tartışması sürer gider. Hayvanlara yapılan kötülükler kimi insanların vicdanını rahatsız edip bunun bir müeyyidesi olması gerektiğini söyletirken, bir kesimin de inanılması zor bir şekilde “ama hayvan insandan önce gelemez” diye masum canlıların mağduriyetini görmezden gelir. Hatta bununla kalmaz, hayvanları koruyan bir kanunu gereksiz bulur. İnsana karşı bir savaş gibi algılar bunu nedense. Hayvan hakları için uzun zamandır aktif mücadelenin içinde yer alan biri olarak diyebilirim ki; hayvanlara yapılan akıl almaz kötülükler aslında toplumsal bir cinnetin göstergesidir. Hayvanlardan kastımız elbette güncel kültürümüzde evlerimizde sokaklarımızda bizimle nispeten daha...

  • 1
  • 2
  • 7